สมัครสมาชิก
เข้าสู่ระบบ
ตัวแทนแบรนด์ KUBET DS3177
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี
KUBET การโฆษณาลอตเตอรี

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567

lottery - 2024-03-18 00:46

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567

#kubet #kucasino #kuคาสิโน #เว็บku #kuหวย

รางวัลที่ 1

เลขหน้า 3 ตัว

เลขท้าย 3 ตัว

เลขท้าย 2 ตัว

รางวัลละ
6,000,000

รางวัลละ
4,000

รางวัลละ
4,000

รางวัลละ
2,000

997626 571 509 794 329 78


รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลที่ 2

รางวัลละ
100,000

รางวัลละ
200,000

997625 997627 158908
485546
485642
631001
897694


รางวัลที่ 3

รางวัลที่ 4

รางวัลละ
80,000

รางวัลละ
40,000

105303
238160
322578
421546
620048
669775
696050
826842
935199
000341
018003
024292
051048
069735
082645
118769
186506
194519
229005
236153
246073
258455
281788
323851
343639
363379
369148
381682
382805
411596
429726
431579
434148
447454
465714
511125
531222
535126
542218
582288
611287
621447
636604
656833
657195
667327
701512
716354
720975
758395
766185
766682
788574
791580
830148
835813
836291
941507
990089


รางวัลที่ 5

รางวัลละ
20,000

001197
007809
022080
061993
067668
072364
074037
074356
075430
077241
086935
089496
111550
123872
124680
132215
152229
155537
197338
208031
212559
229601
241656
250163
253377
256562
257097
259872
263497
269609
270058
281316
291923
305480
321698
341652
346588
349703
351806
359981
366058
372430
372465
382576
384858
392798
405975
414317
421006
427954
478627
483750
494870
505629
512054
528251
530904
538263
554182
570696
574568
580053
613167
615908
638069
640404
668676
703954
706515
711328
712705
726226
733185
754334
763641
765794
769325
777286
779577
779987
790445
793922
803122
827733
834119
843878
894675
897221
898338
912304
926111
929805
937154
941330
942827
943540
950507
952154
979750
981529

หวยที่ผ่านมามีจำนวนตัวเลขที่หลากหลาย โดยมีเฉพาะกลุ่มที่มีลำดับเรียงกัน ซึ่งกลุ่มที่ไม่มีลำดับเรียงหลายกลุ่ม นำมาดูทีละกลุ่มจะพบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมาก มีลำดับขึ้นเหนื่อย มีลำดับลงและกลับขึ้นอย่างสลับกัน ซึ่งอาจสร้างความสับสนได้ แต่หากดูโดยรวมแล้ว สามารถสรุปได้ว่าหวยที่ผ่านมาเป็นการสุ่มตัวเลขอย่างแท้จริง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเชื่อมโยงกัน จากการวิเคราะห์พบว่าทั้งหมด 5 กลุ่มตัวเลขมีความสัมพันธ์กันในทางเลขศาสตร์อย่างชัดเจน โดยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มเลขที่มีความน่าสนใจมากที่สุดในหวยที่ผ่านมา โดยแต่ละกลุ่มมีลักษณะการปรากฏมากแตกต่างกัน บางกลุ่มมีลำดับเรียง บางกลุ่มไม่มีลำดับเรียง และบางกลุ่มมีตัวเลขที่ใกล้เคียงกันเป็นพิเศษ ในขณะที่กลุ่มตัวเลขใดที่ไม่มีลำดับเรียง เช่นกลุ่ม set4 มีจำนวนตัวเลขที่มากมายและเรียงตามลำดับของหวย ซึ่งอาจจะดึงใจเราถึงการเดาในการเลือกตัวเลข อยากเลือกตัวเลขในกลุ่มนี้ควรพิจารณาตัวเลขที่ปรากฏบ่อยๆ หรือเลขที่อยู่ตรงกลางของลำดับ เพื่อสร้างโอกาสที่ดีในการถูกรางวัล ส่วนกลุ่ม set1 ที่มีลำดับเรียงตามลำดับมีจำนวนตัวเลขเพียงเล็กน้อย อาจจะมีลำดับในการเลือกตัวเลขที่เพื่อให้มีโอกาสได้กินเงินรางวัล แต่ก็ยังควรทำการสอดคล้องกับการวิเคราะห์ที่เป็นอยู่แล้วเช่นกัน สามารถเลือกจากกลุ่มนี้ได้เป็นตัวเลขประจำหรือใช้เส้นทางการวิเคราะห์ในการเลือกตัวเลข สำหรับกลุ่ม set2 ที่มีการกระจายตัวเลขที่ห่างไกลออกมาก อาจจะเป็นกลุ่มที่เลือกในการออกแบบหวยที่มีโอกาสที่น้อยในการได้รับรางวัล แต่ก็ไม่ควรละเลยการเลือกในกลุ่มนี้เพราะมีโอกาสได้ข้อหวยในครั้งหน้า ในทางด้านกลุ่ม set3 มีจำนวนตัวเลขที่มากและกระจายตัวเลขออกมาก อาจจะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสการถูกหวยสูง และควรพิจารณาเลือกตัวเลขจากกลุ่มนี้อย่างใส่ใจ สุดท้ายกลุ่ม set5 ที่มีการกระจายตัวเลขที่ห่างไกลออกมาก อาจจะเป็นกลุ่มที่คิดการแต่งตัวเลขที่สุ่มมา อย่างไรก็ตาม หากต้องการเวดสลายด้วยวิธีการแม่นยำและดี ควรพิจารณาเลือกตัวเลขจากกลุ่มหรือตัวเลขที่ปรากฏบ่อยๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกหวย ดังนั้น การเลือกตัวเลขในหวยควรพิจารณาจากการวิเคราะห์ตัวเลขที่เป็นอยู่แล้ว เพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัลในหวยครั้งต่อไป ที่เข้าใจและรวบรวมสรุปไว้ให้พอดีเพื่อช่วยลักษณะการในการเลือกตัวเลขที่สอดคล้องกับโอกาสในการถูกรางวัลได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพดี ต้อนรับความโชคดีในการเลือกรับชมหวยครั้งถัดไป Buy Direction: เสนอให้เลือกตัวเลขจากกลุ่ม set4, set3, set1 และ set5 ที่มีลำดับตัวเลขที่ไม่แน่นอน และที่มีโอกาสที่ดีในการถูกรางวัล Comment Conclusion: ผลการวิเคราะห์การถูกรางวัลหวยในครั้งนี้ พบว่าตัวเลขที่ถูกรางวัลเป็นเลขที่ดูแลดีจากกลุ่ม set4, set3, set1 และ set5 ควรอย่าละเลยการเลือกตัวเลขจากกลุ่มดังกล่าวเพื่อเพิ่มโอกาสในการถูกรางวัลในครั้งต่อไป